Kako ukloniti virus

Kao korisnik interenta i računara sigurno ste imali priliku da se sretnete sa računarskim virusima. Neki od njih mogu nam zadati veće probleme kao što su: gubitak podataka, krađa ličnih informacija, pad raunarskog sistema. Zbog toga se u tom pravcu treba edukovati i naučiti kako se te napasti riješiti. Najbolje rješenje jesu dobri, aktivni komercijalni programi koji su nadograđeni na posljednju verziju sa posljednjom bazom podataka o najnovijim virusima. Međutim i kod njih se ponekada desi da naprave prospust pa neke fajlove propuste. U ovom tekstu saznajte kako se tada riješiti virusa.

Šta je virus?

Za različite vrste štetnih programa od “virusa”, preko “crva” do “trojanaca” koristi se jedan zajednički izraz – “virusi”. Znači, izraz – virusi – se koristi u užem i širem smislu i u oba slučaja ima isto značenje – to je program koji pravi štetu korisniku računara. Može ga ometati i usporavati, ali može i brisati dokumente i uništavati sklopove računara. To je program, koji kao i svaki program tokom izvršavanja ima svoj proces.

A šta je proces?

 

Svaki program je skup fajlova. Startovanjem izvršnog fajla pokreće se kompletan program ili neke njegove komponente. Startovanjem izvršnog fajla njegov kôd (“code”) se kopira u radnu memoriju računara, i upravo to izvršavanje kôda u memoriji predstavlja proces.

Šta ga to čini drugačijim u odnosu na druge programe ?

Startuje se bez znanja korisnika.

Kako ukloniti taj štetni program?

 

Virusi se sastoje od fajlova, brisanjem tih fajlova uklanjamo virus.

Kako obrisati fajlove štetnog programa ?

  1. Opcijom antivirusnog programa pod uslovom da taj antivirusni program prepozna virus (svaki će propustiti bar poneki virus, tj. neće ga smatrati štetnim, iako neki jesu virusi).
  2. “Korak po korak” – identifikovati ga, pronaći ga i obrisati ga.

Brisanje je rješenje za neke slučajeve, ali ne možemo obrisati fajl koji se trenutno izvršava, niti onaj kojeg ne vidimo. Ne vidimo one fajlove koje operativni sistem (pogrešno) smatra svojim i “krije ih”. Zadržaćemo se na ovom drugom načinu brisanja štetnih programa – “korak po korak”.

Korak po korak” uklanjanje virusa

 

  1. Okončati proces virusa startovanjem “Task Manager” – a

<CTRL>+<ALT>+<DEL> i otvorićemo prozor Windows Task Manager –a;

Izabrati Processes tab; 

– Pronaći proces ispod zaglavlja Image Name (proces virusa će biti u grupi sa drugim aktivnim programima);

– Okončati proces komandom End Process.

 

 

  1. Pronaći virus pretraživanjem sadržaja diskova Windows komandom Search

– Startovati komandu Search;

– U polje za pretragu unijeti naziv fajla štetnog programa ili bar dio njegovog naziva;

– Obrisati fajl.

A ako ne znamo naziv fajla štetnog programa?

Ako ne znamo naziv fajla štetnog programa, ali znamo mjesto, tj. folder gdje se fajl tog programa nalazi onda ćemo pronaći memoriju, odnosno disk i folder, u kojem je fajl štetnog programa i obrisati ga.

Šta učiniti ako fajl virusa ne vidimo?

 

Dešava se da se virus kopira kao fajl operativnog sistema. U tom slučaju ga sam sistem štiti na taj način da ga čini “nevidljivim”. Da bi fajl štetnog programa bio vidljiv treba podesiti slijedeće opcije komande Folder Options.

 

Šta ako je fajl virusa i dalje nevidljiv?

Treba startovati komandnu liniju Start > Run i unijet komandu cmd. Komandama dir, cd, .. možemo doći do matičnog foldera i vidjeti sav njegov sadržaj, uključujući i “sakriveni” fajl štetnog programa. Fajl možemo obrisati komadom del naziv_fajla, a folder komandom rmdir naziv_foldera, ili ih obrisati u Explorer-u. Prethodno proces virusa mora biti okončan (tačka 1).

A šta učiniti ako se proces aktivira neposredno po okončanju?

Ponovno startovati računar u tzv.Safe mode-u. U tom načinu rada mnoge funkcije sistema su onemogućene i programi se ne aktiviraju automatski po uključenju.

Da li postoje virusi koje ne možemo okončati u prozoru Task Manager-a, niti obrisati u Safe Mode-u?

Da, i u tom slučaju moramo koristiti neki dodatni program kojim ćemo okončati proces štetnog programa. Takvu vrstu programa možete učitati sa veba, obično u svom nazivu imaju izraze Kill i Proces.

 

Treba li brisati štetne programe koje zovu virusima?

One koji vam prave veću štetu treba  – drastično zauzimaju “resurse” sistema (procesor, memoriju,..) ili čak brišu dokumente, ako ste uopšte naišli na takve.

Većina virusa i neće napraviti ništa posebno, više  će vas nervirati njihovo prisustvo nego njihovo dejstvo. Možete sasvim normalno raditi u većini korisničkih programa, koji se najčešće koriste, sa desetinama ili čak stotinama fajlova koji će biti detektovani kao virusi, a koji i neće uzrokovati neke veće probleme. Problemi mogu nastati kada dokumente sa takvog, uslovno rečeno “zaraženog računara”, pošaljemo ili kopiramo drugoj osobi.

To bi bilo sve, ukoliko ipak ni sa ovim uspijete da očistite svoj računar mi vam svakako preporučujemo da posjetite neki servis racunara prepustite to stručnjacima, kako ne biste napravili neku grešku i ostali bez svih važnih podataka.