Drvena stolarija – Vaš energetski efikasan izbor

 

Drvo, hiljadama godina, nosi titulu najvažnijeg građevinskog materijala. Zahvaljujući dugom nizu svojih prednosti, drvo i danas, na tržištu modernih repormatrijala kao što su PVC ili Aluminijum, uspijeva da zadržu tu svoju titulu. Da bismo u potpunosti shvatili značaj i prednosti drvene stolarije, objasnićemo u kratkim crtama njene osnovne karakteristike.

Kao i kod svake druge proizvodnje, početak izrade drvene stolarije vezuju se za izbor njenog osnovnog materijala. Veoma često možete čuti kako je baš određena vrsta drveta najbolja za izradu stolarije, kao što su skandinavski ariš ili sibirski bor itd. Međutim ono što je važno da shvatite jeste da je najkvalitetniji materijal za izradu Vaše stolarije upravo onaj koji se nalazi na teritoriji gdje se stolarije ugrađuje. Jedino to drvo ima najbolju prirodnu otpornosti i prilagođenost vremenskim u kojim se nalazi, jer klima i jeste najbitniji faktor koji utiče na vremensku dob i vijek funkcionalnosti stolarije. Što znači, da je za naše tržište najbolje koristiti smreku ili čamovinu.

Kako izabrati pravilno obrađno drvo?

Sledeći korak u izradi drvene stolarije jeste način primarne obrade izabranog drveta. Drvo ima dve vrste godova – radijalni i tangentijalni god. Radijalni presjek goda razaznajemo po tome što su godovi ravni i paralelni jedni sa drugim, i što je manji razmak izmedju njih, time je i samo drvo stabilnije, čime se isključuje mogućnost savijanja ili pucanja drveta. Dok, tangentijalni god ima strukturu polukrugova, i toplo preporučujemo izbijegavanje upotrebe te vrste goda, bar za izradu stolarije. Presjek pravilno laminiranog drveta sa radijalnim godom

Sledeća bitna stavka jeste stepen vlažnosti drveta, koji bi trebao da se kreće izmedju 8-12%. Pre nekoliko godina, otkriva se posebna priprme drveta nazvana laminiranje, gdje se nijedan prozorski element ne pili iz jednog dijela, već iz tri tanka dijela koji se posebnim ljepilom spajaju u jednu cijelinu, čime se postiže i do 200% veća otpornost drveta.

Boja i nijansa – samo stvar ukusa ili nešto više?

Nakon što smo izabrali željeni materijal, bitno je da izaberemo i pravilnu spoljnu zaštitu. Postoji niz firmi koje prave visokokvalitetne boje i lakove za zaštitu stolarije. Proces farbanja se odvija u četiri faze, gdje je prva nanošenje nijanse ili tona boje, koja se kombinuje sa biocidnim i drugim zaštitama protiv plijesni, crva i vlage. Druga i treća faza se ogledaju u nanošenju temeljnog laka u dva sloja, te četvrta i finalna faza koja daje stolariji završni sjaj i upotpunjava proces zaštite. Kod vanjske stolarije tj kod drvenih prozora, ukoliko izaberete grilje, PVC ili AL roletne, produžićete životni vijek farbe na preko 10 godina.

Staklo i njegova uloga u temparaturnoj zaštiti

<Izaberite nijansu iz palete boja koje ističu prirodnu strukturu drvetaIzbor stakla je sledeća bitna stavka u samom kvalitetu stolarije. Danas je na našem tržištu dostupno nekoliko vrsta stakala, od običnih termoizolacionih pa sve do niskoemisionih (low-e) stakala, punjenih argonom, koja pružaju nevjerovatnu toplotnu izolaciju. Po Vašim željama moguća je i ugradnja lamistal stakla, koja u svom sastavu imaju određenu vrstu folije, te u slučaju razbijanja stakla sprečavaju rasprskavanje, i zadržavaju razbijeno staklo u jednom komadu.

Drvo i Vaše zdravlje

Sa izborom drvene stolarije za svoj dom ili radni prostor, izabrali ste i bitnu stavku za svoje zdravlje, jer jedino drvena stolarija može da izoluje štetne UV zrake, te da upije višak vlage iz vazduha u zimskim danima i ispusti tu istu vlagu u danima visokih temparatura i tako pomogne održavnju optimalne temparature u Vašem okruženju. Tako da sa malo znanja, i malo Vaše volje za saznanjem novih informacija, možete sebi da izaberete veoma kvalitetnu drvenu stolariju, koja će da Vas vjerno služi dug niz godina. Dosta dobrih informacija možete naći na ovom sajtu gdje su objašnjeni drveni prozori. Drvo se jako dobro slaže sa svim bjama, tako da bez brige možete odabrati razne vrste trakastih zavjesa ili venecijanera, a najblji izbor i detaljnije informacije na sajtu TrakasteZavjese.com