Dekoracija za sto – Savijanje salveta – oblik dvostruke piramideUputstvo za rad:

1. Presavijte salvetu napola pazeći da se poklope svi uglovi.

2. Savijte jedan ugao salvete kao što prikazano na slici. Nešto slično kao da pokušavate da napravite avion od papira.

3. Ponovite prethodni korak sa drugim uglom ovaj put.

4. Pažljivo okrenite salvetu na drugu stranu kako je prikazano.

5. Savijte ponovo jedan od uglova na način opisan u 2. i 3. koraku.

6. Ponovite i sa suprotnim uglom salvete.

7. Presavijte sada salvetu vrhom prema gornjem vrhu, otrpilike 2 cm od mjesta podudaranja.

8. Savijte no do pola puta, kako je prikazano na slici i završili ste.

Ovo je zaista jednostavan način savijanja salveta. Ovako savijenu salvetu postavite na centar tanjira i uživajte u pogledu.

Savjet:

Ukoliko dekorišete sto za mnogo zvanica, recimo za potrebe vjenčanja ili neke druge proslave, između rubova ovako složenih salveta možete umetnuti listiće sa imenima zvanica i tako napraviti željeni raspored sjedenja.