Da li su štetne elektronske cigarete

Elektronske cigarete su nedavno promovisane kao “sigurna” alternativa tradicionalnom pušenju, ali na temelju nedavnog istraživanja, ovaj popularni i rastući trend mogao bi biti jednako štetan za pluća i zdravlje, općenito, kao i obične cigarete. Procenjuje se da gotovo 700.000 ljudi trenutno koristi ove elektronske olovke kako bi prestali pušiti. Ali…

  • Elektronske cigarete oslobađaju nikotin kroz paru, za razliku od dima iz običnih cigareta. Iako ove cigarete ne sagorevaju, nikotin i dalje dolazi od duhana. Ova metoda pušenja smatra se potencijalno manje štetnom od pušenja duhana. Međutim, gotovo sve električne cigarete uvoze se iz Kine i njihov nikotinski sadržaj trenutno nije reguliran pre prodaje ili distribucije. Tako da ustvari samo proizvođači znaju pravi sastav električnih cigareta. Sumnjivo, zar ne?
  • Nadalje, studija „Evropskog udruženja za respiratorne bolesti“ (the European Respiratory Society) na godišnjem sastanku u Beču u februaru 2012. godine, pokazala je da osobe koje koriste elektronske cigarete imaju smanjenu razinu kisika u krvi. U svojoj maloj studiji, istraživači iz Atine su proučavali učinke elektronskih cigareta na 8 ljudi koji nikada nisu pušili i 24 pušača, od kojih je 11 osoba imalo normalne plućne funkcije, a 13 sudionika imalo je probleme sa astmom ili bronhitisom. Svi ispitanici koristili su elektronsku cigaretu 10 minuta. Istraživači su potom merili otpor dišnih puteva i plućnu funkciju. Svi sudionici su imali nagli porast otpora dišnih puteva, koji je trajao oko 10 minuta. Zanimljivo, porast otpora dišnih puteva bio je izraženiji kod pušača nego kod nepušača. Istraživači nisu bili sigurni da li je povećanje otpora dišnih puteva imalo potencijalno dugoročne, negativne učinke.
  • „Evropsko udruženje za respiratorne bolesti“ trenutno ne preporučuje upotrebu elektronskih cigareta. Veliki broj lečnika iz ovog udruženja smatra da ove cigarete sadrže nikotin koji je izrazito zarazan i koji se povezuje sa nastankom raka pluća. Drugi kažu da elektronske cigarete nisu štetne kao obične i da ih je bolje konzumirati od običnih cigareta.
  • U stvarnosti, ovo područje još nije dovoljno istraženo da bi se sa sigurnošću moglo govoriti o tome da li su električne cigarete štetne za nas i u kojoj meri. Međutim, ono što je evidentno jeste da, kako raste broj studija o električnim cigaretama, tako i rastu dokazi o njihovoj štetnosti. Svakako je najbolja varijanta prestati pušiti. Mnogi koji se odluče za pušenje električnih cigareta uskoro se vrate pušenju običnih ili se navuku na električne i opet ne prestanu pušiti. Retki su oni kojima je e cigareta pomogla da zaista prestanu pušiti. Ukoliko razmišljate o prestanku pušenja, snaga volje je presudna. Onda kada ona nije dovoljna, postoje nikotinske žvake, nikotinske zakrpe, inhalatori i svi oni su bolja alternativa od sumnjivih električnih cigareta.