Att välja rätt plats för luftkonditionering

Även om bostadsyta mycket ofta inte lämnar många möjligheter när det gäller att installera luftkonditioneringsapparater, installerar ofta de som har det alternativet dem inte ordentligt.
Rätt plats för en luftkonditionering beror på många faktorer, och vi kommer att ge dig några grundläggande riktlinjer som kommer att vara användbara vid installation.

  1.  Luftkonditioneringen ska placeras så att den inte blåser direkt in i människor, dvs den ska inte vara direkt vänd mot platsen där du sitter. Det är känt att det annars kan orsaka huvudvärk, rinnande näsa, rinnande ögon och allmänt irritera andningsorganen. Den idealiska positionen för luftkonditionering är en neutral plats i vardagsrummet eller något annat rum som är väl orienterat mot andra rum.
  2. Temperaturen som luftkonditioneringen är inställd på ska aldrig avvika mycket från utetemperaturen när det kommer till kylning, vilket innebär att maxvärdet bör sättas till 3 till 4 grader under.
  3.  Människor ska inte utsättas för klimatets kalla luft på något sätt, eftersom det kan orsaka hälsoproblem och besvär som värk i nacke och rygg.
  4. Om de som är utsatta för allergier bor i området där luftkonditioneringsapparaten finns, är det nödvändigt att rengöra luftkonditioneringen mycket oftare än vad som rekommenderas i instruktionerna.