Savjeti za putovanje bez briga

{loadposition ad2}

U toku je sezona kad se milijuni ljudi penju na vlakove i autobuse, ulaze u avione, voze (ušteđenim benzinom) vlastitim automobilima, dižu palčeve da bi ih netko povezao auto­cestom, sjedaju na bicikle i motocikle. Počela je ljetna, turistička sezona kad se bezbrojni stanovnici ovog našeg planeta spremaju na putovanja i odmor.

Zato je potrebno da sve najprije organizirate. Uzmite olovku i papir, dozovite u pomoć maštu i zapišite sve što treba učiniti — od rezervacije karata za prijevoz do antiseptičke ma­ramice za osvježenje. Sve poredajte pod rednim broje­vima, a zatim sve što riješite precrtajte. Možda mislite da takve pripreme za putovanje i nisu potrebne, no ako ne putujete sami to će primijetiti i osjetiti zasigurno vaša obi­telj ili ‘društvo s kojim se spremate na put.

Dok čekate karte u redu pred šalterom budite strplji­vi. No, »padobrance« treba energično odstraniti, a invali­dima, trudnicama i majkama s djecom dajte prednost Kad dođete na red izrecite jasno i glasno što želite. Ako je potrebno, prije se na in­formacijama propitajte za pojedinosti (veze, presjeda-nja itd.) kako se ne biste za­državali na šalteru duže ne­go što je potrebno.kolumbov spomenik

Karta vam je, dakle, u dže­pu, zrate točan dolazak vla­ka i broj perona s kojega pnazi. Na željezničkoj stani­ci budite četvrt sata prije polaska vlaka. Zašto, ako imate rezervirana mjesta? Ponekad se dogodi da se vlak premjesti na neki drugi kolosijek, pa iako se to rijet­ko zbiva, bit ćete uzrujani ako se to dogodi baš vama Osim toga kupit ćete još no­vine, možda sendvič ili slat­kiše, a sve to oduzima vre­mena. Na kolodvoru jedna sekunda vrijedi dvije, kažu iskusni putnici.

Pretpostavimo da ste u kovčege smjestili sve što vam je potrebno, da nećete na putu ustanoviti da ste za­boravili iglu i konac, lijekove koje redovito uzimate i tome slično. Kovčege ne vezujte špagom, radije kupite makar jeftini, ali solidni kovčeg ili ga posudite od prijatelja. Kovčeg ne smije biti prevelik jer je težak za nošenje, a ako putujete autom zauzet će vam mnogo mjesta u prtljažniku. AS nemojte nositi ni bezbroj malih paketa i za-motuljaka. Ako vam je prtlja­ga brojna, prebrojte kovče­ge i pakete џ kupeu, kako ne biste nešto zaboravili u vla­ku. Kad smještate prtljagu u kupeu, dogovorite se s osta­lim putnicima kako bi se i oni mogli udobno smjestiti.

Obično prije polaska vlaka svi su putnici pomalo uzruja­ni. Nakon prvog prijeđenog kilometra situacija se smiruje i započinju mirni razgovori. Kupe u vlaku u neku je ruku društveni salon. No, putnik koji vam sjedi sučelice mož­da riije razgovorljiv tip i ne mora prihvatiti razgovor. Ako vidite da je neraspoložen, ne insistirajte. No, tu se mo­gu sklapati i poznanstva a da se pri tom ne treba pred­stavljati. Ugodno je ako vam je suputnik zanimljiv sugo­vornik, duhovit i diskretan. Ipak, ne razmećite se pripo­vijedanjem, ne vičite, ne pje­vajte pod svaku cijenu. Prila­godite se temperamentu i sklonostima ostalih suputni­ka. Naš narod je prostodu-šan i gostoljubiv pa će vas poneki suputnik ubrzo ponu­diti jelom. No to na putova­nju nije potrebno. Nudi se slatkišima i kolačićima, po­nudi se cigareta, ali nemojte nuditi glavni obrok, pogoto­vu nemojte nekog prisiljavati da jede. Ako vam netko uljudno odbije jelo nemojte  smatrati da je nepristojan. Možda je samo sit ili na di­jeti itd. Prosio je doba kad se iz neznanja ili siromaštva hrana zamatala u novinski papir. Pri jelu ne mljackajte i ne podrigujte se jer niste u Зарапи, gdje je podrigivanje kompliment domaćici. Ne zaboravite ponijeti papirnati ubrus-, a poslije jela obrišite ruke antiseptićnom marami­com.

Dogodi se da mjesta u ku­peu nisu rezervirana, a vi ste došli na vrijeme i sjeli na sje­dište, a poslije kad je tu već sve popunjeno dođe neka starija osoba koja kao i vi putuje oko 400 kilometara, jeste li dužni ustupiti joj mje­sto? Niste, jer ako zaista nigdje nema mjesta, putnici treba da se dogovore pa da naizmjence stoje do odredi­šta. Putujete li noću, pa zauzmete dva ili tri mjesta kako biste napravili »krevet«, a na usputnoj stanici nagr­nuti putnici koji nisu možda tako umorni kao vi — mora­te ustati, jer niste u spava­ćim kolima.

Putujete li na dužoj relaciji ponesite sa sobom i neke ugodne papuče. Ako su vam noge umorne dogovorite se sa suputnikom koji vam sjedi sučelice da ispružite noge. Ako nemate papuča ne izu-vajte cipele, osobito ako ste zaboravili ili niste mogli prije puta oprati noge.

Otvaranje i zatvaranje prozora često može izazvati prepirke, pa i svađe. Mnogi­ma, osobito ako su krhka zdravlja, smeta ako im vjetar satima puše u glavu, dok pak drugi u tome uživaju. Budući da se mnogo toga može riješiti dogovorom, po­kušajte i u ovom slučaju. Za­mijenite mjesta. i, otvarajte prozore na stanicama.

I pušenje može biti uzrok nesuglasicama. Ima vagona u kojima postoje odjeljci za pušače, no u jeku turističke sezone kad ste sretni da ste dobili bilo koje mjesto to iz­gleda drukčije. Zato, ako ste kao pušač u kupeu za nepu-šače, zamolite smijete li pu-šiti. Ako to drugima smeta, iziđite na hodnik da popušite cigaretu. Opuške, dakako, nećete baciti na pod i gaziti, nego ih ugasiti u pepeljari.

Sa sobom ste ponijeli tranzistor. I to je prilika da iznervirate suputnike i to ne samo zbog toga što tranzi­stor kriješti, već i zbog izbo­ra programa. Danas tranzi­stor vise nije potvrda dru­štvenog i imovnog stanja kao nekoć. Pristojnost vam nalaže da tranzistor uopće ne uključujete, osim ako je cijelo društvo voljno da slu­ša glazbu. No i tada neka to bude tiha glazba, kako ne biste smetali putnicima u su­sjednom kupeu.

Putujete li spavaćim koli­ma Hi kušetom dobijete broj kreveta. Dakako, donji je le­žaj udobniji i praktičniji od gornjeg. Ocijenite sami ho­ćete li svoje bolje mjesto ponuditi nekom* starijem ili bolesnom putniku kojem se teško penjati na gornji ležaj. Dok se netko od suputnika sprema za spavanje, najbo­lje je da izađete na hodnik. Sve to čini se prešutnim do­govorom. U kabini se nalazi i umivaonik, no umit će se, dakako, prije onaj koji prije ustane.

Ovih nekoliko savjeta do­bro će vam doći kad krenete na put jer putovanje je, kako reče neki pisac, sam život, kao što je i život – putova­nje.