Kako uštediti na utrošku tonera i štampača

Većina preduzeća i domaćinstava dobar postotak novca utroši na obnavljanje tonera u štampačima. Postoji podatak da se čak 1 -3 posto od ukupnog prihoda troši upravo na štampanje dokumenata. Ova brojka u prvi mah ine zvuči toliko strašno, ali kada se uzme u obzir koliki postotak novca se troši na neke bitnije stvari onda poređenje postaje realnije.

Na primjer za reklamiranje i kompletan marketing uopšte, jedna firma ne potroši više od tri posto prihoda. Sada tek postaje jasno koliko je važno smanjiti trošenje tonera u jednoj firmi, jer na očigled sitne brojke mogu često doprinjeti dobroj godišnjoj uštedi novca.

Takođe, ovaj trošak nije ni malo beznačajan kada se naračun stavi trošak novca na obnavljanje tonera, papir, popravku i održavanje štampača i slično. Ovim troškovima brojka postaje još veća, tako da se čak 50 posto poslova u firmama prosljeđuje putem štamanog materijala, a 23 posto problema u izvođenju istih poslova otpada na probleme sa štampčem.

Znači oko 350 evra i 700 evra godišnj se troši na štampanje dokumenata po svakom radniku u firmama. To je većinom zbog toga što se 17 posto štampanog materijala odbaci zbog nekih grešaka u štampanju. Pored toga, u dosta slučajeva radnici štampaju po dvije ili tri rečenice koje čim iskoriste i pošalju dalje bace zajedno sa utorošenim papirom.

Sve su ovo podaci iz vodećih stranih firmi koji mogu pomoći svakom ko želi da ostvari uštedu u poslovanju. Da bi se znalo koliko zapravo pojedina firma utroši na štampanje i koliki je to teret za budžet firme potrebno je obavtit analizu u svakoj zasebnoj firmi.

Pitanja na koja treba obratiti pažju, prilikom analize, a kasnije i plana uštede su:

  1. Koliko se dokumenata štampa u boji?
  2. Koliko je zaista od toga štampanog materijala potrebno?
  3. Koliko ukupno ima svaki zaposlenik štamšpača u kancelariji?
  4. Da li radnici određeni dio stranica ili slika štampa u privatne svrhe?

Dosadilo vam je trošiti mnogo novca na ketridže?Ovo su pitanja na čije odgovore trebate insistirati tražeći dnevene, sedmične i mjesečne izvještaje od radnika. Čim se pokrene ovakvo pitanje, problemi pretjeranog trošenja tonera se automatski smanjuju. Ove analize su nephodne ukoliko želite ostvariti uštedu. Ono može pomoći u rješavanju ovog problema je sljedeće:

  1. Uvijek kupujte originalne zamjenske tonere koji odgovaraju svim modelima printera. Ovim možete uštediti do 30 posto ukupnih troškova štampanja. Od firme koja prodaje tonere tražite garanciju.
  2. Ugrađivanjem posebnog softwera za kontrolu štampanja dokumenata koji imaju mogućnost stvaranja dnevnih, sedmičnih i ogišnjih izvještaja smanjićete vaše troškove za čak 50 posto. Iskustva mnogih stranih firmi su pokazala da radnici automatski počinju da štede čim se pojavi ovakava kontrola u preduzećima.
  3. Kada vam je u firmi potrebno štampanje veće količine stranica za reklamni ili bilo koji materijal onda se obratiti posebnim firmama koje vam ovo mogu ostvariri za mnogo manji trošak nego što bi se to ostvarilo na štampačima koje firme uglavnom imaju.

Dobar plan uštede čini doru ekonomičnost svake firme ili čak nekog domaćinstva. Napravite analizu, kontaktirajte firme kje se bave prodajom i održavanjem štampača i ostvarie značajnu uštedu. Dobro se informišite o cijenama, jer zamjenski toneri znaju na nekim mjestima biti i jeftiniji.