Kako sam napraviti mokasine

Obućaje skupa? Kako koja. Ona koju izradite sami sigurno je mnogo jeftinija od kupljene. Druga je stvar kakvu cipelu čovjek može izraditi sam.U svakom slučaju mokasina je najbolji početak. Jednostav­na, simpatična i povijesno do­kazana — nosili su je u sta­rom, srednjem a možda i ne­kim drugim vjekovima. Mi smo se s mokasinom upoznali gle­dajući vesterne. Evo kako se to radi:

U prodavaonici kože ili obu­će kupite par uložaka prema nozi za koju izrađujete mokasinu. Prema ulošku ćete od kartona izrezati šablonu koja će poslužiti za crtanje na koži.

Na crtežu je vidljivo kako treba obrezati kožu oko linije stopala te kako je treba zare­zati na peti. Nabavite li meka­nu kožu oblikovanje (A) neće predstavljati nikakve poteško­će. Gornji dio (B) izrežite toč­no prema donjem a dužina obruba (C) ovisi o veličini no­ge. Bilo bi dobro da za prvi pokušaj izradite »model« od papira. Mokasina se opšiva kož­nom vrpcom koju možete iz­rezati ili kupiti u prodavaonici kože. Prije toga na razmacima od 1,5 cm izbušite šilom ili probojcem rupice. Da ne biste morali crtati po vidljivom dijelu kože rupice se mogu najprije, izbušiti na šabloni pa preko nje u koži. Na crtežu je križi­ćima označen spoj gornjeg i donjeg dijela a strelicama mjesto spajanja obruba. Kada završite opšivanje, kupljeni uložak presvucite to­plom, mekom tkaninom i uloži­te ga u mokasinu.

  1.  Bez oštrih škara i šila mokasina.
  2. Na peti se prekrivaju tri sloja kože koje spajamo kožnatom vrpcom. 
  3. Mokasine treba od pete do jezika spojiti kožnatom vrpcom.