Kako osmisliti svoju igru

Dosadile su vam uobičajene igre poput igre skrivača, ledenog čiče i sl. Pratite naše uputstvo koje će vam kroz 7 laganih koraka objasniti kako da napravite i osmislite sopstvenu igru.

Ovo uputstvo je jednako primjenjivo kako za djecu koja bi željela da se kreativno iskažu i malo pohvale među svojim drugarima, tako i za nastavnike kojima igra koju su sami osmislili može da bude odlično pomagalo u nastavi. Ovakve tekstove je zaista teško pisati i dati odgovore na sva pitanja. Teško je ponuditi neki tačan recept kada je u pitanju bilo kakav kreativan rad. Stoga, pustite mašti na volju i pratite ove korake do kojih smo mi do sada došli. Pozivamo i vas da kroz komentare dodate sopstveni prijedlog koji bi nam svima mogao biti od koristi.

Evo koraka koje biste morali proći u osmišljavanju sopstvene igre:

1. Smislite ideju za igru. Ovo je lakše reći nego uraditi zar ne. Ovaj korak je stoga i najteži i najvažniji za smisao čitave igre. Mi vam preporučujemo da krenete tako što ćete smisliti jednu imenicu ili nekoliko glagola. Npr zamislili ste imenicu policajac – logočno vaša igra će biti vezana za tu imenicu. Ili recimo smislili ste glagole trčati i skakati.

2. Smislite šta možete uraditi sa riječima koje ste smislili. Recimo sa rječju policajac lako možemo da povežemo i akciju: neka nekoliko igrača pretvara se da su policajci ostali su lopovi i moraju se skriti od policajaca. Šta uraditi sa glagolom skakati. Recimo jedan igrač može da skoči i da kaže ime drugog igrača koji mora da skoči i kaže ime trećeg igrača

3. Odlučite kako vaša igra treba da se igra. Recimo u našem primjeru sa policajcem jedan od igrača može da bude i svjedok. Zadatak policajca je da ispita svjedoka kako bi otkrio gdje se ostali igrači (lopovi) skrivaju. U drugom primjeru jedan od igrača može da kaže neki broj i taj broj igrača mora da skoči prema njemu i sl.

4. Napišite pravila vaše igre. Nikako ne želite da igra koju ste osmislili izađe izvan kontrole. Odlučite koliko igrača može da igra vašu igru.

5. Smislite ime za igru – ovdje naravno morate da budete kreativni. Sjetite se kako su samo kreativni nazivi ostalih igara i povezani su sa njihovim sadržajem. Tj. lako se iz samog naslova vidi šta je cilj igre: žmurke, skrivača, ganje, i sl.

6. Promovišite svoju igru. Sada kada ste osmislili igru vrijeme je za promociju. Stoga pozovite vaše prijatelje rodbinu i ostale koje možete na nezaboravnu avanturu igre koju ste sami osmislili. Ko zna možda jednog dana ta igra postane poznata u čitavom svijetu poput igre skrivača i sl.

7. Zabavite se. Evo i posljednjeg koraka. Potrudite se da se zabavite i dok budete smišljali igru, ali i dok je budete igrali. Zapamtite da igre koje nisu zabavne vrlo brzo nestanu.

U svim etapama budite kreativni. U igrima koristite sve ono što recimo nikada nije korišteno u drugima igrama i što je vaša ideja. Objavite svoju igru na svom facebook profilu ili na svom blogu. Kada smišljate neke igre vezane za zanimanja uvijek izaberite neka uzbudljiva za koja su potrebna neka malo veće vještine.

Pazite da vaša igra ne bude nepoštena ali isto i tako da ne bude opasna. Ne biste željeli da se neko povrijedi zbog vas. Primjeri koje smo koristili ovdje su samo nasumični naravno i postoji mnogo bolje igre i mnogo kreativnije zamisli. Mi smo vam dali princip a vi ga razvijete do tančnina.

Ukoliko ste više deklarisani kao ljubitelji kompjuterskih igara, onda vam preporučujemo ovaj sajt gdje možete naći odista kvalitetne kompjuterske igrice. Također, i ovdje možete naći dobre igre. A za definiciju i tipove igara konsultujte ovaj članak na wikipediji.