Kako ohrabriti dete

U današnje vreme, deca se suočavaju sa mnogim izazovima – od varanja i laganja, do droga i alkohola. Također se suočavaju sa pritiscima odraslih i pod stalnim su uticajem medija, koji ih ohrabruju da se ponašaju suprotno u skladu sa njihovim moralnim načelima.

Zbog svega ovoga, ključno je da roditelji nauče decu kako da budu hrabra i suoče se sa raznim netagivnim uticajima. Deca sa pet ili više godina starosti znaju razliku između dobrog i lošeg, međutim to ne znači da će ispravno postupiti u određenim društvenim situacijama, jer možda imaju strah od negativnih posledica, koje mogu uslediti. Važno je dete ohrabiriti, kako ne bi imalo strah i kako bi se moglo zauzeti za sebe i stati iza svojih stavova, kada bude potrebno. Pročitajte savete stručnjaka o tome kako odgojiti dete da bude hrabro i odvažno.

  • Razgovarajte o tome. Preporučuju se porodični razgovori, na kojima će se sa decom razgovarati o strahovima i kako ih prevazići.
  • Zamislite moguće situacije i proverite kako bi vaše dete reagovalo u njima. Zamolite dete da odglumi kako bi reagovalo u određenim situacijama. Možete, na primer, proveriti kako bi dete reagovalo da ga kolega iz razreda provocira ili kopira njegovu zadaću, ili pak kako bi reagovalo da mu školski drug ponudi cigaretu. Potom, naučite ga kako treba reagovati i usadite mu pravila ponašanja.
  • Izazovite dete. Navedite ga da pokuša igrati košarku, naučite ga neke fraze na stranom jeziku ili ga sprijateljite sa drugim detetom. Ovi jednostavni zadaci opskrbiće dete samopouzdanjem i dodatnom hrabrošću.
  • Kada vam dete prizna da je uradilo nešto pogrešno, cenite činjenicu da vam je reklo istinu i skrenite mu pažnju da ne ponavlja iste greške. S druge strane, kada vam dete prizna kako nije palo pod negativan uticaj ostale dece – pohvalite ga.
  • Dozvolite detetu da se suoči sa teškim situacijama, kako bi se naučilo nositi sa njima. Kada štitimo decu od svega negativnog, uskraćujemo priliku da ga naučimo kako da postanu hrabra i odvažna.

Morate naučiti vaše dete da demonstrira hrabrost i odvažnost i naučiti ga kako da se nosi sa teškim životnim situacijama. Dete mora naučiti kako da podnosi opasnost i raznorazne izazove, kojih će sigurno imati. Vi, kao roditelji, morate naučiti vaše dete kako da se postavi u svakoj društvenoj situaciji, ma koliko ona bila negativna ili potencijalo opasna, kako bi dete naučilo šta je hrabrost, istrajnost i šta su prave moralne vrijednosti. Vi ste ti koji morate vaše dete pripremiti za život.