Kako naučiti slijepo kucanje

Danas kada se svijet ne može zamisliti bez kompjutera htjeli mi to ili ne moramo znati koristiti tastaturu. Što je vještije koristimo to ćemo prije završiti poslove koji su pred nama. Za sve početnike rada na računaru pokazaćemo vam kako da savladate brzo i slijepo kucanje.

Osnovni položaj

Postoji nekoliko jednostavnih trikova kako možete savladati brzo kucanje na tastaturi. Osnovno je da naučite upotrbljavati sve prste.

Trebate znati da su sve tastature standardnog rasporeda slova i brojeva. Lijevu ruku stavite na tastaturu. Mali prst podesite na tipku gdje se nalazi slovo A, domali na tipku sa slovom S, srednji prst na tipku sa slovom D i kažiprst na tipku sa slovom F.

Sada stavite desnu ruku na tastaturu. Kažiprst stavite na tipku sa slovom J, srednji prst na tipku sa slovom K, domali prst na tipku sa slovom L i mali na tipku sa slovom Č ili dvotačkom a koja označava slovo č kada odaberete odgovarajući jezik. Položaj koji ste upravo zauzeli na vašoj tastaturi je osnovni položaj u kucanju. U ovom položaju, palac i lijeve i desne ruke ostaje slobodan i služi da se njima udara razmak.

Ukoliko ste početnik u kucanju, najbolje bi bilo da prvo savladate kucanje ovih slova, iz osnovnog položaja. Prvo kucajte samo slova a potom probajte da sklopite riječi od tih slova. Možete koristiti riječi poput daska, kasa, klas, čas, jak, fasada i sl. Vježbajte pisanje ovih slova i riječi i tek onda kada budete sigurni da ste savladali vještinu kucanja slova.

Slova i prsti

Svaki od vaših prstiju pokriva dva ili tri slova na tastaturi. Važno je da naučite koje slovo pripada kom prstu i tada neće doći do zabune i zapetljavanja prstiju dok kucate.

Krenućemo od lijeve ruke. Mali prst iz svog osnovnog položaja može još da dohvati i tipku sa slovom Y, koja se nalazi u donjem redu i tipku sa slovom Q koje se nalazi u gornjem redu. Domalim prstom kucate slovo X iz donjeg reda i slovo W iz gornjeg reda. Srednjim prstom kucate slova C iz donjeg reda i slovo E iz gornjeg reda. Kažiprst je u ovom slučaju najvredniji prst. Njime osim osnovno položaja obuhvatate još pet slova to su slova V i B iz donjeg reda, slovo G iz srednjeg reda i slova R i T iz gornjeg reda.

Iz svog osnovnog položaja, mali prst, desne ruke može da dohvati slovo P iz gornjeg reda, te slova Š, Đ, Ž koja se nalaze desno od slvoa P, kada se podesi na računaru prema pismu u kome kucate. Malim prstom, ješ kucate i slovo Ć, koje se nalaz desno od njegovog osnovnog položaja. Domalim prstom desne ruke kucate slovo O iz gornjeg reda te interpunkcijski znak, tačku, koji se nalaze u donjem redu. Srednjim prstom kucate slovo I u gornjem redu i zares u donjem redu. I na kraju, kažiprstom desne ruke kucate slovo U i slovo Z u gornjem redu, slovo H koje se nalazi sa lijeve strane kažipste u srednjem redu i te slova N i M u donjem redu.

Nemojte da vas brine hocete li uspjeti savladati kucanje svih ovih slova jer se ono ne uči odjednom već postepeno uz vježbu i kao što smo rekli pisnjem riječi sa kombinacijom ovih slova.

Najbolje bi bilo da najprje uvežbate pisanje slova koja su vezana za kažiprst lijeve i desne ruke a onda kako napredujete vježbajte slova koja pripadaju sledećem prstu i tako redom.

Neka se ove vježbe, kao i kod vježbi iz osnovnog položaja, najprije sastoje od slova a potom riječi sa kombinacijom slova koje ste uvježbali i na kraju rečenica.

Kako postići brzinu u kucanju

Kada vaši prsti budu dovoljno uigrani da prepoznaju koje slovo im pripada možete početi pisati tekstove. U početku to može ići sporo ali ne očajavajte već vježbajte. Kada u potpunosti savladate raspored slova pokušajte kucati a da ne gledate u tastaturu. Tako će te uz mnogo vježbe savladati i tzv. slijepo kucanje. Slijepo kucanje je preduslov za razvijanje brzine u toku kucanja. Na taj način moćićete gledati u tekst i istovremeno pisati bez gledanja u tastaturu. Nemojte odmah da žurite. Važno je da tekst otkucate tačno i pravilno. Odredite minutažu u kojoj želite da otkucate određeni tekst. Neka vremenom tekstovi budu sve duži u okvru iste minutaže. Kucajte uvijek drugi tekst jer ako kucate isti, mogli bi ga naučiti napamet a to svakako neće unaprijediti vašu vještinu brzog kucanja. Prema daktilografskim standardima brzina kucanja se dijeli u četiri klase.

Prva klasa dijeli se na grupu a i b. Ia grupi pripada 351 otkucaj u minuti sa dopuštenim greškama od 0,3 %, Ib grupi pripada od 301 do 351 otkucaj u minuti sa dopuštenim greškama od 0,4 %, II grupi pripada 251 do 300 otkucaja u minuti sa dopuštenim greškama od 0,5% i III grupi pripada 161 do 250 otkucaja u minuti sa dopuštenim greškama od 0,7 %.

Kako izdračunati broj otkucaja u minuti

Ukoliko vam je bitno da postignete određeni broj otkucaja u minuti onda treba da znate i kako to možete izračunati. Otkucajte tekst, najbrže i najtačnije što možete. Pri tome, odredite minutažu koliko želite da kucate. Kada otkucate tekst, pretpostavimo da to radite u wordu, odaberite opciju file, zatim opciju properties i na kraju opciju statistic. Kada odaberete ovu opciju imacete uvid u to koliko stranica, slova, riječi i sl. ste napisali. Između ostalog imaćete i uvid u to koliko znakova ste otkucali, skupa sa razmakom, (characters with space). Od broja koji ste tom prilikom dobili oduzmite broj grešaka koje ste napravili i potom podijelite sa brojem minuta koje ste potrošili na kucanje teksta. Na taj način, dobili ste broj otkucaja u minuti.

Kucanje brojeva i drugih oznaka na tastaturi

Sada kada ste savladali kucanje slova, treba da naučite kucati i brojeve te ostale znakove na tastaturi. Tako broj jedan kucate malim prstom lijeve ruke, broj dva domalim prstom desne ruke, broj tri akucate srednjim prstom desne ruke a brojeve četiri i pet kucate kažiprstom desne ruke. Brojeve šest i sedam kucate kažiprstom lijeve ruke, broj osam srednjim prstom lijeve ruke, broj devet, domalim prstom lijeve ruke i nulu kucate malim prstom desne ruke. Malim prstom lijeve ruke, kucate znakove desno od broja nula. Tu su najčešće nalaze znakovi minus i jedanko. Osim brojeva i slova na tataturi se nalaze i druge tipke koje nam omogućavaju pravilno kucaje teksta. Tako sa lijeve strane imamo tipke caps lock i shift, koje koristimo prilikom pisanja velikog slova te oznaka za koje je to potrebno. Ukoliko želimo koristiti ove tipke, učinićemo to malim prstom lijeve ruke. Takođe, tipka shift se nalazi i sa desne strane te je možemo koristiti i malim prstom desne ruke u zavisnosti da li smo spretniji u pisanju lijevom ili desnom rukom. Sa desne strane se nalazi i tipka enter koja nam služi za prelazak u novi red prilikom kucanja a takođe je pokrećemo malim prstom desne ruke.

Ovo bi bio kratak kurs daktilografije. Na ovaj način savladaćete osnovne korake brzog kucanja. Nadam se da smo vam bili od koristi. Ukoliko imate nekih pitanja možete da nam pišete.