Kako adresirati kovertu

Slanje pisama odavno je zamijenjeno slanjem emailova,

bar u vecini slucajeva komuniciranja. Poslovna pisma

se i dalje salju poštom i još uvijek postoji potreba da

se pravilno adresira koverta. Pravilno adresiranje koverte

će pomoći da pismo stigne na vrijeme na željenu destinaciju.

1. Da se adresira koverta, u gornje lijevom uglu čitko napišite vašu adresu.

2. Na desnoj polovini koverte, bliže sreditni koverte, napišite adresu primaoca tako što ćete u

prvom redu napisati njegovo/njeno ime ili naziv kompanije.

3. U drugom redu napišite adresu ulice sa brojem (ako se radi o stanu, uključite i broj stana).

4. Na trecoj liniji napišite naziv grada sa poštanskim brojem

5. U poslednjem redu napišite ime države.

6. U gornji desno ugao koverte, sa iste strane gdje se nalaze adrese, nalijepite poštansku markicu.

napomena:

Radi urednosti, adresu možete odštampati na računaru, a zatim nalijepiti na kovertu.
{loadposition ad}