Kako napraviti avion od papira


Prvo je potrebno da izmjerimo na papiru kako ćemo savijati papir. Nakon što jednom napravimo ovaj avion neće biti potrebe da to radimo ponovo jer ćemo to lako uspjeti uraditi odoka.

Prvo treba da na jednom kraju papira odmjerimo i obilježimo crticom dva inča (oko 5cm) od uglova. 

Potom odmjerimo i na stranicama papira. Prvo sa jrdne strane, a potom i sa druge, kako je prikazano na ovoj i sljedećoj slici, oko inča 1/2 (oko 1.30cm)  od uglova papira. Možete na kraju i da spojite ove tačke linijama sa tačama koje smo nacrtali na suprotnom kraju papira.

Sada naprosto savijamo po linijama koje smo nacrtali. Prvo jedan kraj pa potom i drugi. Pravac savijanja je izvana prema unutra.

Sada počevši sa užeg kraja savijajmo ravnomijerno prema dole. Svaki nabor, svako savijanje treba da bude oko 1.30cm široko i savijte tako 8 puta. Pazite i uvijek dobro popeglajte nakon svakog savijanja. Trudite sa da budete što uredniji.

Okrenite papir naopako i presavijte ga popola.

Sada savijte krila. Oko 2.5 centimetara ostavite kao sredinu aviona. Dobro pazite da savijate uredno i da vam oba krila buu jednaka.

Na kraju jedino još možete uraditi fino podešavanje ukoliko niste zadovoljni kako vaš avion leti. Ako bude tonuo previše savijte malo krila na  krajevima  prema gore. Ako se penje i ruši, savijte malo kut stražnjeg dijela krila prema dole.